Misiewicz, Dominik (1897 – 1919), grób wojenny

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 36–37.)

Dominik Misiewicz, poległy Powstaniec Sejneński. Pochodził z miejscowości Bosse.  Walczył w grupie dowodzonej przez Piotra Szyryńskiego i zginął w Sejnach mając około 18 lat. Pani Henryka Dąbrowska, córka Wacława, brata Dominika, przez lata pielęgnuje Jego grób i  bardzo dobrze zna historię całej rodziny. Ojcem Dominika Misiewicza był Ludwik, matką Wiktoria z Tomkielów, a rodzeństwem Weronika, Stanisława, Antoni i Wacław (ojciec Pani Henryki  Dąbrowskiej). Brat Ludwika Misiewicza, także o imieniu Wacław, był najprawdopodobniej Powstańcem Sejneńskim lub uczestnikiem walk w 1920 r., gdyż otrzymał później ziemię w Zaboryszkach i tam gospodarował. Rodzina ze wsi Bosse często jeździła do niego w odwiedziny. Dominik Misiewicz stracił matkę w wieku 14 lat, a w czasie I wojny światowej spłonął rodzinny dom. Ojciec ożenił się powtórnie z Teofilą Sajetowską, która miała już własnego syna Stanisława. Wszystkimi dziećmi opiekowała się z oddaniem i bardzo troskliwie. To ona z Weroniką pojechały wozem konnym po ciało Dominika do Sejn. Jan Andrulewicz ze wsi Bosse wykonał trumnę. Proboszcz parafii w Berżnikach zgodził się tylko na poświęcenie trumny przed kościołem na ulicy i nie poszedł w kondukcie pogrzebowym na cmentarz. Gdy wójtem w Berżnikach  w latach trzydziestych ubiegłego wieku został Piotr Szyryński, to właśnie z jego inicjatywy  zbudowano ładny pomnik na grobie Dominika Misiewicza1.  Syn Teofili Sajetowskiej, Stanisław, wyjechał  w latach międzywojennych na parę lat do Francji, do pracy w kopalni. Za ciężko zarobione pieniądze po powrocie w 1933 r. otworzył  w  sejneńskich sukiennicach sklep, który moglibyśmy dzisiaj nazwać wielobranżowym.  Helena, wnuczka Teofili Sajetowskiej, a córka Stanisława, nazywana sympatycznie już od szkoły średniej Halusią, mieszka obecnie z dziećmi w Sejnach. Pamięć o Dominiku Misiewiczu jest zachowana w jego całej dość licznej Rodzinie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji  Henryki Dąbrowskiej oraz Halusi Bobrowskiej.

1 W 1931 r. Dominik Misiewicz został pośmiertnie odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 179/1931, poz. 299).

Na liście członków POW, sporządzonej przez Dominika Miszkiela, rok 1897 wymieniony został jako rok urodzin Dominika Misiewicza. Podano także, iż był synem Ludwika. Od 1maja 1919 r. działał w POW.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *