Heybowicz, Maria (1876 – 1951), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 24 – 25.)

Maria Heybowicz, córka Tadeusza, urodziła się w majątku Janiszki, który podczas powstania styczniowego służył za bazę aprowizacyjną Rządu Narodowego na powiat sejneński. Miała siostrę Jadwigę (po mężu Dukalska) i brata Władysława. Po powrocie stryja Konstantego (brata Tadeusza) z dwudziestoletniego zesłania syberyjskiego, rodzina Marii przeprowadziła się z Janiszek do Sejn zostawiając majątek bratu zesłańcowi. Zamieszkali w domu z dużym ogrodem, położonym nad Marychą. Dom nazywano „Olimpem”, bo emanował kulturą i patriotyzmem na Sejny i okolice.

Maria Heybowicz była współtwórczynią Sejneńskiego Koła Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej i Harcerstwa Żeńskiego Ziemi Sejneńskiej, a w Powstaniu Sejneńskim komendantka Kobiecej Służby Pomocniczej [1]. W Almanachu Sejneńskim nr 2 [2], w artykule Stanisława Buchowskiego pt. Z dziejów szkolnictwa sejneńskiego (do 1918 roku), na stronie 97 czytamy: „We wrześniu 1906 r. sejneńskie koło Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej utworzyło pierwszą polską szkołę dwuklasową. […] Jej otwarcie przebiegało bardzo uroczyście. Budynek szkolny poświęcił ks. Romuald Jałbrzykowski, jednocześnie prezes zarządu Macierzy. Poświęcenie pierwszej szkoły polskiej po 40 latach bezwzględnej rusyfikacji – jak zanotował „Tygodnik Suwalski” – to wielkie święto narodowe w naszym mieście. Od grudnia 1906 r. Macierz Szkolna zaczęła prowadzić wieczorowe kursy dla analfabetów. Zachęcano miejscową inteligencję do bezpłatnego nauczania. Założono też bibliotekę i czytelnię polską”. A  dalej, na stronie 98 czytamy: „W czasie okupacji niemieckiej (1915 – 1918) oświata w Sejnach przestała istnieć. Pod koniec okupacji Stanisława Wiszniewska i Maria Herburt-Heybowicz gromadziły młodzież, by przez oświatę podtrzymywać w niej ducha polskiego”. W Almanachu Sejneńskim nr 2, we wspomnieniu Jerzego Klimki Józef i Maria Klimkowie [3], na stronach 389 i 391 Maria Heybowicz widoczna jest na zdjęciach wśród grona pedagogicznego pierwszej polskiej szkoły powszechnej, która powstała po odzyskaniu niepodległości i była prowadzona do 1939 r. przez znamienitego kierownika Józefa Klimko. W Almanachu Sejneńskim nr 3 Stanisław Buchowski, w artykule Szkolnictwo Sejneńskie w Czasach II Rzeczypospolitej [4], na stronie 124, wymienia Marię Heybowicz w gronie nauczycieli szkoły, obok Józefa Klimko, Franciszka Tujakowskiego, Roberta Pieńczykowskiego oraz Jana Ołeksiuka. Szkoła, w której przez lata pracowała Maria Heybowicz, nazywana była przez wiele pokoleń Sejnian „szkołą pod lasem”. Przez wielu starszych już absolwentów była i stale jest bardzo dobrze wspominana. Maria Heybowicz jest pochowana na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka i Krystyna Heybowicz-Gieros z mężem Andrzejem Gierosem.


[1] Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919, Warszawa 1919, s. 75.

[2] Almanach Sejneński nr 2, Sejny 2003, s. 77 –  99.

[3] Ibidem, s. 387 – 397.

[4] Almanach Sejneński nr 3, Sejny 2004, s. 121 – 131.

Na podstawie dodatkowych materiałów1 dowiadujemy się, że Maria Heybowicz-Herburt urodziła się w 1876 r. W 1937 r. została odznaczona Krzyżem Niepodległości (,,Monitor Polski” nr 64/1937, Dział B.).

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Marii Heybowicz, pochowanej na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Mogiła jej pochowanego obok bratanka, Adama Heybowicza została zarejestrowana także. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerami ewidencyjnymi mogił zostały wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2022 r., w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.

16.04.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu ślubu nr 6/1866 Tadeusza Heybowicza, ojca Marii Heybowicz:

ParafiaSejny
Rok1866
Akt6
Data ślubu1866-02-11
Imiona młodegoTadeusz
Nazwisko młodegoHejbowicz
Miejscowość młodego (parafia)Janiszki Folwark
Miejsce urodzenia młodegoUrdomin
Stan cywilny młodegokawaler
Wiek młodego33
Imiona młodejAntonina
Nazwisko panieńskie młodejHellman
Miejscowość młodej (parafia)Sejny
Miejsce urodzenia młodejPińczów (gub. radomska)
Stan cywilny młodejpanna
Wiek młodej28
Imię ojca młodegoAleksander
Imię matki młodegoMichalina
Nazwisko panieńskie matki młodegoMuczyńska
Imię ojca młodejJózef
Imię matki młodejLudwika
Nazwisko panieńskie matki młodejLaskowska
ŚwiadkowieBronisław Hellman (28) urzędnik Dyrekcji Szczegółowej, z Suwałk; złożył podpis
Franciszek Syrewicz (32) sekretarz wojenny naczelnika, z Sejn; złożył podpis
Młody uwagizłożył podpis; ojciec dziedzic Folwarku Janiszki
Młoda uwagiprzy rodzicach; złożyła podpis; ojciec lekarz powiatu sejneńskiego
Inne uwagi1 zapowiedź oraz ślub w kościele sejneńskim; dyspensa nr 234 od 2 zapowiedzi od Biskupa Diecezji augustowskiej z dn. 1866-02-11
Ślubu udzielałks. Cyprian Woronowicz
Akt podpisałks. Cyprian Woronowicz
KsięgaUMZ 1866
Osoba indeksującaWioletta Ostrowska

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu urodzenia nr 66/1867 Władysława Heybowicza, starszego brata Marii Heybowicz:

ParafiaSejny
Rok1867
Akt66
Data Chrztu1867-03-30
Miejscowość (parafia)Sejny
ImionaWładysław Michał Józef
NazwiskoHejbowicz
PłećMężczyzna
Data urodzenia1867-03-28
Imię ojcaTadeusz
Nazwisko ojcaHejbowicz
Wiek ojca35
Imię matkiAntonina
Nazwisko matkiHelmann
Wiek matki29
ChrzestniAndrzej Weryko
Teresa Weryko
Osoby zgłaszające/świadkowie/asystaJan Pawłowski (29) metra muzyki z Sejn; złożył podpis
Jerzy Matukański (48) były wójt gminy Dumbel; złożył podpis
Ojciecdzierżawca Folwarku Janiszki; złożył podpis
Akt podpisałks. Cyprian Woronowicz
KsięgaUrodzenia 1864-1869
Osoba indeksującaWioletta Ostrowska

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu urodzenia nr 66/1867 Jadwigi, po mężu Dukalskiej, starszej siostry Marii Heybowicz:

ParafiaSejny
Rok1869
ImionaJadwiga
NazwiskoHejbowicz
PłećKobieta
Uwagidopisek w spisie: akt nr 220 w 1882
KsięgaUrodzenia 1864-1869
Osoba indeksującaWioletta Ostrowska
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *