Miszkiel, Michał (1884 – 1958), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Michał Miszkiel urodził się 13 grudnia 1884 r. we wsi Tartaczysko w gminie Giby. Działał w POW pod pseudonimem „Chart”. Był rolnikiem.  W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 102/1933, Dział C. poz. 336). ). Zawiadomienie o przyznaniu odznaczenia zostało wysłane 1 marca 1935 r. na adres: wieś Białowierśnie, gmina Giby. Michał Miszkiel zmarł w 1958 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie internetowo dostępnych dokumentów, dotyczących osób odznaczonych oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz Odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-i-Medalem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Michała Miszkiela, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach Przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

28.08.2023 r.

Dziękujemy Pani Wacławie Sowul, córce Michała Miszkiela, za przesłanie i zgodę na opublikowania następującego wspomnienia:

Mój tata, Michał Miszkiel, urodził się 13.12.1884 r. we wsi Tartaczysko, gm. Giby. Był synem Józefa i Pauliny Łucji z Giedrojciów. Zmarł 31.12.1958 r. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną przeżył 30 lat nie mając dzieci. W drugim małżeństwie urodziło się dwoje dzieci, ja i mój młodszy brat. Tata zmarł, gdy miałam 3 lata.

     Po tacie została tylko książeczka wojskowa, z której wynika, że tata ukończył szkołę powszechną, że służył w armii rosyjskiej. W razie mobilizacji przydzielony był do piechoty. 

     W 1920 r. był gajowym w Pomorskim Leśnictwie (na podstawie aktu małżeństwa) 

     W latach 70-tych w Urzędzie Gminy w Gibach zatrudniona była p. Wanda Staniewicz (jako główna księgowa).

     Rozpoczynała pracę w Urzędzie w latach 50-tych. Zapamiętała Michała Miszkiela z posiedzeń Rady Gminy (Gromady).

     Nie mam żadnej wiedzy na temat przebiegu służby wojskowej taty. Może uda się coś odszukać w Archiwum Wojskowym.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *