Ostrowski, Janusz (1895 – 1982)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 67 – 68.) Ostrowski Janusz „Awantura”, ur. 15 IX 1895 r. w majątku Posandrów (Pasandrów) w powiecie rosieńskim na Kowieńszczyźnie, syn Aleksandra… Czytaj dalej