Andrzejewski, Józef (1894 – ?)

Józef Andrzejewski urodził się w 1894 r. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział B. poz. 7). Odznaczenie Krzyżem Niepodległości potwierdza, że musiał być nie tylko Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., ale był tym, który wykazał się czymś więcej w… Czytaj dalej

Miszkiel, Wacław (1892 – 1987)

2.06.2022 r. Wacław Miszkiel urodził się 1 lutego 1892 r. we wsi Posejnele (gmina Berżniki). Syn Antoniego i Rozalii Szarejkówny. Działał w POW pod pseudonimem „Maciejek”. Był rolnikiem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 966). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach…. Czytaj dalej

Jachimowicz, Wacław (1893 – ?)

Jachimowicz Wacław, ur. 1 IX 1893 roku w Okółku, w gminie Giby, syn Piotra i Dominiki. Do 1913 roku był przy rodzicach i pracował dorywczo jako pracownik leśny. W 1913 roku wyjechał do USA, gdzie pracował w kopalni węgla „Deendobli”. 17 X 1917 roku zgłosił się jako ochotnik do Armii… Czytaj dalej

Kuklewicz, Józef (1882 – ?)

Kuklewicz Józef, ur. ok. 1882 roku w Gibach. Rolnik. Członek POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4, w okresie międzywojennym członek zarządu Koła Związku Peowiaków w Gibach. W 1937 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości odrzucono na skutek „ujemnej opinii”. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1895 – 1932)

Bronisław Jakubowski, ur. w 1895 roku w Dubowie w gminie Berżniki. Rolnik. Do POW wstąpił 15 V 1919 roku. Następnie jako ochotnik służył w Wojsku Polskim. W 1932 roku „Za długotrwałą pełną poświęcenia pracę nad zdobyciem niepodległości w Polskiej Organizacji Wojskowej i za walkę orężną z okupantami niemiecko-litewskimi w szeregach… Czytaj dalej

Sarnecki, Piotr i Stanisław

Sarnecki Piotr, „Sosnowski”, ur. 8 VII 1901 roku w Gibach. Posiadał wykształcenie elementarne. Od 6 III 1919 roku był członkiem komendy lokalnej POW Posejnele i należał do organizacji do 8 XI 1919 roku (w innym dokumencie od 15 VIII do 1 IX 1919 roku). Jak podał „W czasie bytności w… Czytaj dalej

Milewski, Tomasz (1902 – ?)

Milewski Tomasz, ur. 9 III 1902 roku w Kodziach w gminie Giby, syn Stanisława i Rozalii Pileckiej (?). Rolnik w 1933 roku zamieszkały w Bohaterach Leśnych, w gminie Kurianka. W 1933 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na Nowym i Starym Cmentarzu… Czytaj dalej

Milewski, Jan (1899 – ?)

Milewski Jan, „Widryński”, ur. 25 V 1899 roku w Kodziach, w gminie Giby. Rolnik. W 1938 roku zamieszkały w Grodnie przy ul. Zana 9. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na Nowym i Starym Cmentarzu w… Czytaj dalej

Andruczyk, Jerzy (1898 – ?)

Andruczyk Jerzy, ur. 15 kwietnia 1898 roku w Gibach. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na Starym Cmentarzu w Sejnach jest pochowany Jerzy Andruczyk, który urodził się 5 czerwca 1895 r., a zmarł 31 grudnia 1956… Czytaj dalej

Maciukiewicz, Walerian (? – ?)

Pan Józef Szarejko, mieszkaniec Gib, wymienia Waleriana Maciukiewicza (ojca) jako ochotnika z Posejneli, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i ofiarnie  przysłużył się Ojczyźnie. Miał dwóch synów: Waleriana i Stanisława. Do końca życia mieszkał w Posejnelach, w gajówce. Był rybakiem, organizował połów ryb z okolicznych jezior. Nie znamy daty… Czytaj dalej