Bóbko vel Bóbka Adolf (1885 – ?)

Adolf Bóbko urodził się 13 stycznia 1885 r. w miejscowości Wołłowiczowce.  Był synem Adolfa i Marianny, z domu Wróblewskiej. Od 1917 r., tworzył struktury POW w Kopciowie i okolicach. W czasie Powstania Sejneńskiego był dowódcą oddziału, który wyzwolił spod okupacji litewskiej Kopciowo i Wiejsieje. Bronił następnie niezależności Republiki Kopciowskiej. W… Czytaj dalej

Jamróg, Jan (1897 – ?)

Jan Jamróg urodził się 8 stycznia 1897 r. w Zbylitowskiej Górze, koło wsi Koszyce Wielkie, w powiecie tarnowskim. Był synem Franciszka i Marii, z domu Stasik. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 171/1933, Dział C. poz. 229) sierż. Jamróg Jan). W 1927 r. zawarł w Sejnach… Czytaj dalej

Łazarewicz, Jan (1900 – 1981)

Jan Łazarewicz „Budrys” „Jan Budrys”, ur. 7 VIII 1900 roku w Suwałkach, syn Józefa (podoficer zawodowy armii rosyjskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, chorąży Wojska Polskiego, zm. w 1927 roku) i Walerii z Sadowskich (1873–1947). Miał trzech braci: Piotra (również członka POW, patrz niżej), Konstantego Stefana (ur. 8 II 1908 roku w… Czytaj dalej

Cieślukowski, Stanisław (1900 – 1977)

Stanisław Cieślukowski urodził się w 1900 r., zmarł w 1977 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Karolinie. Według relacji rodziny był żołnierzem walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. W Centralnym Archiwum Wojskowym znajdujemy informację o Stanisławie Cieślukowskim, który był starszym szeregowym, nie ma jednak informacji o sygnaturze akt. Prosimy… Czytaj dalej

Stawiecki, Bolesław i Józef

Stawiecki, Bolesław (1900 – 1977) Bolesław Stawiecki zmarł 10 października 1931 r. w wieku 31 lat i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Puńsku. Według napisu na pomniku, przyciągającym wzrok przechodnia ze względu nie tylko na napisy, ale także z uwagi na wyryte tam Godło Polski oraz biało-czerwoną flagę, był… Czytaj dalej

Jabłoński, Józef (1889 – ?)

Józef Jabłoński urodził się w 1889 r. we wsi Michnowce, w gminie Krasnopol. Wykonywał zawód wyrobnika. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 255 ), ale odznaczenie i dyplom nie były wysyłane. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu pomimo tego, że osoby… Czytaj dalej

Myszczyński, Aleksander (1891 – ?)

Aleksander Myszczyński urodził się w 1891 r. we wsi Orzechowo, gmina Giby. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 991). Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu. Na stronie 363 Materiałów do dziejów ziemi sejneńskiej wymieniony jest Aleksander Myszczyński jako zabrana w 1943 r. ze wsi Strzelcowizna ofiara… Czytaj dalej

Siergiej, Stanisław (1893 – 1968) ,,Nowy” Cmentarz

Stanisław Siergiej urodził się w 1893 r. w Krasnopolu. Był rolnikiem. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 711). Odznaczenie i dyplom nie zostały wysłane. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu. Na Starym Cmentarzu jest tylko jedna mogiła, w której pochowana jest… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1893 – ?)

Bronisław Jakubowski urodził się 18 lutego 1893 r. we wsi Dubowo, gmina Berżniki jako syn Antoniego. Był rolnikiem. W POW działał od 1 grudnia 1918 r. Odznaczał się męstwem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 477). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć… Czytaj dalej

Sitko, Edward (1894 – ?)

Edward Sitko urodził się 15 marca 1894 r. we wsi Kalety, gmina Giby. Był rolnikiem.  Na wniosku o przyznanie Medalu Niepodległości widnieje adres: Kaplica Wielka, gmina Wierciliszki, p-ta i powiat Grodno. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może został pochowany gdzieś… Czytaj dalej