Sidorowicz, Ignacy (1895 – ?)

Ignacy Sidorowicz urodził się 2 lutego1895 r. w Sumowie, w gminie Sejny. Na jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości znajduje się tylko pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Brakuje dokumentu świadczącego o podjętej przez Komitet decyzji: przyznania odznaczenia czy też odrzucenia wniosku. Na liście odznaczonych Medalem Niepodległości nie jest także wymieniony. Wniosek o odznaczenie mógł nie zostać rozpatrzony z przyczyn, które nie są nam obecnie znane. Złożenie wniosku o odznaczenie jest nominowaniem do odznaczenia, a zatem dowodem na to, że Ignacy Sidorowicz był Powstańcem Sejneńskim i/albo żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Potwierdzenie tego wniosku znajdujemy w opracowaniu „Życiorys Antoniego Fejfera spisany przez Henryka Fejfera  (wnuka Antoniego) w maju 2020 roku”. Henryk Fejfer pisze tam między innymi, iż w Pełelach „przydziały ziemi otrzymali inni uczestnicy walk o Sejny – Durtan, Kiewlak, Brzozowski, Sidorowicz, Wydra”. Dowiadujemy się zatem, że Ignacy Sidorowicz był i Powstańcem Sejneńskim i osadnikiem wojskowym. Na obu sejneńskich cmentarzach nie możemy odnaleźć grobu Ignacego Sidorowicza. Być może pochowany jest w Puńsku. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w ustaleniu daty śmierci oraz miejsca jego wiecznego spoczynku.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN, LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html oraz Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 20–23.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *