Gorczyński Józef ? (1901 ? – 8 IX 1920), 3puł.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy chociażby z nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowa informacja, dotycząca poległego 8 września 1920 r. we Frąckach ułana 3. pułku ułanów*, śp. ułana Gorczyńskiego, o nieznanym imieniu, znajduje się pod następującym internetowym adresem: Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 10318. uł. Gorczyński . https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

Nie wykluczone, że ułan Gorczyński, poległy we Frąckach 8 września 1920 r., miał na imię Józef i wykonywał zawód podkuwacza – rzemieślnika zajmującego się podkuwaniem koni. W zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego pod adresem: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_zaawansowana/  znajdujemy bowiem następującą informację: Gorczyński Józef- podkuwacz, ur. w 1901 r. w miejscowości Jaworec. Nie jest jednak podany numer tych dokumentów.

*3. pułk ułanów (3puł.) wchodził w skład 2, a następnie 4 Brygady Jazdy. Warto zaznaczyć, że 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *