Małkiński, Stanisław (1893 – 1945) vel Małziński Stanisław

Stanisław Małkiński  jako ochotnik, w stopniu szeregowego, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej  1920 r.  Został później osadnikiem wojskowym. Otrzymał nadanie ziemi rolnej na Wołyniu, a ostatecznie w 1926 r. osiedlił się w Krasnowie. Za zasługi wojenne był odznaczony. Według relacji rodziny otrzymał Order Wojenny Virtuti Militari. W czasie drugiej wojny światowej jego syn Bolesław działał w AK, następnie w WiN. W 1949 r. został w  zaaresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Na skutek amnestii  uwolniono go po 7,5  roku. Akta sprawy Bolesława Małkińskiego znajdują się najprawdopodobniej w IPN w Białymstoku.  Stanisław Małkiński zmarł w 1945 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji Syna, Tadeusza Małkińskiego.

Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Stanisław Małkiński (vel Małziński) wymieniony jest pod nr 5246 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Małkiński Stanisław, ur. w 1893 roku. Pochodził z gminy Kamień-Koszyrski w powiecie kowelskim. Ukończył dwa oddziały szkoły elementarnej. 8 IV 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 2 Kowieńskiego Pułku Strzelców. W czasie walk był dwukrotnie ranny (w nogę i w plecy). Awansował do stopnia starszego szeregowego. 26 VII 1921 roku został zdemobilizowany. W 1924 roku jako osadnik wojskowy otrzymał działkę (nr 17) o powierzchni 15 ha ziemi z parcelacji rządowej majątku Krasnowo. 18 IV 1932 roku na podstawie ustawy z 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadziale ziemią żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił o jej przekwalifikowanie z płatnej na bezpłatną. Był żonaty z Pauliną z domu Batyrow . Miał troje dzieci (jego syn Bolesław ps. „Bies” „Czarny” „Młot” „Zagłoba”, ur. 15 II 1924 w Czechowie w gminie Konopnica w powiecie lubelskim był członkiem AK Obwodu Suwałki, następnie WiN, wchodził w skład patrolu działającego na terenie gminy Krasnowo w 1946 roku podporządkowanego Aleksandrowi Kowalewskiemu ps. „Bęben”, 25 IV 1947 roku ujawnił się w Suwałkach, pracował w zarządzie gminy Krasnowo, w styczniu 1949 roku na skutek donosu został aresztowany i 13 X 1950 roku skazany na 15 lat więzienia, po zmniejszeniu kary na mocy amnestii 21 V 1956 roku zwolniony).

Stanisław Małkiński był odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1945 roku, został pochowany na „starym” cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *