Małkiński, Stanisław (1893 – 1945), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Stanisław Małkiński  jako ochotnik, w stopniu szeregowego, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej  1920 r.  Został później osadnikiem wojskowym. Otrzymał nadanie ziemi rolnej na Wołyniu, a ostatecznie w 1926 r. osiedlił się w Krasnowie. Za zasługi wojenne był odznaczony. Według relacji rodziny otrzymał Order Wojenny Virtuti Militari. W czasie drugiej wojny światowej jego syn Bolesław działał w AK, następnie w WiN. W 1949 r. został w  zaaresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Na skutek amnestii  uwolniono go po 7,5  roku. Akta sprawy Bolesława Małkińskiego znajdują się najprawdopodobniej w IPN w Białymstoku.  Stanisław Małkiński zmarł w 1945 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji Syna, Tadeusza Małkińskiego.

Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Stanisław Małkiński (vel Małziński) wymieniony jest pod nr 5246 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Małkiński Stanisław, ur. w 1893 roku. Pochodził z gminy Kamień-Koszyrski w powiecie kowelskim. Ukończył dwa oddziały szkoły elementarnej. 8 IV 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 2 Kowieńskiego Pułku Strzelców. W czasie walk był dwukrotnie ranny (w nogę i w plecy). Awansował do stopnia starszego szeregowego. 26 VII 1921 roku został zdemobilizowany. W 1924 roku jako osadnik wojskowy otrzymał działkę (nr 17) o powierzchni 15 ha ziemi z parcelacji rządowej majątku Krasnowo. 18 IV 1932 roku na podstawie ustawy z 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadziale ziemią żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił o jej przekwalifikowanie z płatnej na bezpłatną. Był żonaty z Pauliną z domu Batyrow . Miał troje dzieci. Jego syn Bolesław ps. „Bies” „Czarny” „Młot” „Zagłoba”, ur. 15 II 1924 w Czechowie w gminie Konopnica w powiecie lubelskim, był członkiem AK Obwodu Suwałki, następnie WiN. Wchodził w skład patrolu działającego na terenie gminy Krasnowo, w 1946 roku podporządkowanego Aleksandrowi Kowalewskiemu, ps. „Bęben”. Dnia 25 IV 1947 roku ujawnił się w Suwałkach. Pracował w zarządzie gminy Krasnowo, a w styczniu 1949 roku na skutek donosu został aresztowany i 13 X 1950 roku skazany na 15 lat więzienia, Po zmniejszeniu kary na mocy amnestii 21 V 1956 roku zwolniony.

Stanisław Małkiński był odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1945 roku, został pochowany na „starym” cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

29.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Stanisława Małkińskiego, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Stanisława Małkińskiego o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

8.05.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu zgonu nr 87/1939 Stanisława Zbigniewa, syna Stanisława i Pauliny, małżeństwa Małkińskich:

ParafiaSejny
Rok1939, akt nr 87
Data wpisu1939-08-29
Miejscowość (parafia)Krasnowo
ImionaStanisław Zbigniew
NazwiskoMałkiński
PłećMężczyzna
Data zgonu1939-08-28
Wiek22d
Imię ojcaStanisław
Nazwisko ojcaMałkiński
Imię matkiPaulina
Nazwisko matkiMałkińska
Nazwisko rodowe matkiBater
Osoby zgłaszające/świadkowieStanisław Małkiński (48) ojciec zmarłego, gospodarz z Krasnowa; złożył podpis
Józef Zielepuha (42) gospodarz z Krasnowa; złożył podpis
Miejsce urodzeniaKrasnowo
Uwagiur. 1939-08-06
Akt podpisałks. Wincenty Astasiewicz
KsięgaZgony 1938-1942
Osoba indeksującaWioletta Ostrowska

8.05.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu zgonu nr 22/1942 Aleksandra Małkińskiego:

ParafiaSejny
Rok1942, nr aktu 22
Data wpisu1942-02-23
Miejscowość (parafia)Krasnowo
ImionaAleksander
NazwiskoMałkiński
PłećMężczyzna
Data zgonu1942-02-22
Wiek56
Imię ojcaJakub
Nazwisko ojcaMałkiński
Imię matkiKatarzyna
Nazwisko matkiMałkińska
Nazwisko rodowe matkiKalat
Stan cywilnykawaler
Osoby zgłaszające/świadkowieJózef Teodorowicz (70) robotnik z Sejn; złożył podpis
Stanisław Małkiński (51) rolnik z Krasnowa; złożył podpis
Miejsce urodzeniaMałe Hołoby Wołyńskie
Uwagirobotnik
Akt podpisałks. Wincenty Astasiewicz
KsięgaZgony 1938-1942
Osoba indeksującaWioletta Ostrowska

Nasuwa się pytanie: Czy Aleksander Małkiński był bratem czy tylko krewnym Stanisława Małkińskiego, czy Małe Hołoby Wołyńskie należały do gminy Kamień-Koszyrski w powiecie kowelskim? Pytania te stanowią inspirację do dalszych poszukiwań, szczególnie ważnych dla potomków Stanisława Małkińskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *