Wołukanis, Jan (1899 – 1982), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Jan Wołukanis urodził się w Sejnach 23 października  1899 r., był synem Karola i Dominiki, z domu Karpowicz. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył szkołę powszechną w Sejnach. Trudnił się rolnictwem. Od kwietnia 1919 r. do września 1919 r. działał w POW. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami. Jego przełożonymi byli porucznicy Ostrowski i Zawadzki. Po Powstaniu wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Jan Wołukanis podpisał 23 kwietnia 1929 r. Jako miejsce swojego zamieszkania podał w Sejnach ul. Gumienną, nr 48. Jan Wołukanis został w 1938 r. odznaczony Medalem Niepodległości (nr legitymacji 40122). Po drugiej wojnie światowej mieszkał wraz z rodziną w Sejnach, na skrzyżowaniu ulic Głowackiego i Konopnickiej. Jego grób znajduje się na Nowym Cmentarzu w Sejnach. Data 19 maja 1982 r.  zapisana jest na pomniku jako data jego śmierci.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii Arkusza Ewidencyjnego, własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Jana Wołukanisa oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Jana Wołukanisa, pochowanego na  Nowym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *