Sejnianie z POW, o których zbyt mało wiemy

Weterani Powstania Sejneńskiego 1919 r. oraz wojny polsko–bolszewickiej w latach 1919-1920 r.,  mieszkańcy Sejn i okolic, działający w POW w latach 1918-1920, pochowani w nieznanym miejscu

Wspominani tu weterani należeli do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i brali udział w walce o wolność i niepodległość Polski w latach 1919 – 1920. Nie wiemy, czy zostali odznaczeni jakimkolwiek Krzyżem, Medalem czy Odznaką. Wiemy tylko, że  jako ochotnicy wstąpili dobrowolnie do POW i mężnie podjęli walkę w obronie swojej Ojczyzny. To:

Albo Antoni (1895 – ?)

Antoni Albo urodził się 13 lutego 1895 r. w Bierżałowcach jako syn Wincentego. W POW działał od 1 maja 1919 r. w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Był rolnikiem.

Alszko Antoni (? – ?)

Antoni Alszko urodził się w Wigrańcach jako syn Antoniego. W POW działał od 1 maja 1919 r. w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Był rolnikiem, pracował 6 lat w Policji Państwowej.

Bykowski Józef (1893 – ?)

Józef Bykowski urodził się 23 marca 1893 r. w Krejwińcach jako syn Józefa. W POW działał w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Był rolnikiem.

Dębowski Mikołaj  (1894– ?)

Mikołaj Dębowski urodził się  około 1894 r. Działał w Policji Wołkowyskiej oraz w POW.

Dubowski Franciszek (1895 – ?)

Franciszek Dubowski urodził się 12 maja 1895 r. w Gibach jako syn Jana. W POW działał od 21 lipca 1919 r. w stopniu szeregowego, brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Był rolnikiem.

Fejfer Ludwik  (? – ?)

Ludwik Fejfer służył przez trzy lata w wojsku carskim. Od 1 maja 1919 r. działał w POW, pełnił funkcję kuriera. Walczył w  Powstaniu Sejneńskim 1919 r.  Był rolnikiem.

Gerwel Leon (1886– ?)

Leon Gerwel urodził się około 1886 r. w Berżnikach jako syn Antoniego. Był rolnikiem. Działał w POW w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r.

Januszko Bolesław (1896 – ?)

Bolesław Januszko urodził się 16 lipca 1896 r. w Berżnikach. W randze szeregowego działał w POW od 23 sierpnia 1919 r., czyli od dnia wybuchu Powstania Sejneńskiego. Następnie służył przez 1,5 roku w Wojsku Polskim. Był robotnikiem.

Juszkiewicz Izydor (? – ?)

Izydor Juszkiewicz urodził się w Berżnikach. W POW działał od 1918 r. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r., służył także 2,5 roku w Wojsku Polskim.

Kaleończyk Józef (1898 – ?)

Józef Kaleończyk urodził się w 1898 r.  w Krejwińcach, w gminie Berżniki, jako syn Stanisława. W randze szeregowego działał w POW od 1 maja 1919 r.  W Powstaniu Sejneńskim odznaczył się walecznością. Był rolnikiem.

Karłowicz Józefa (? – ?)

Józefa Karłowicz urodziła się w Gibach. Utrzymywała się z pracy na roli. Działała w POW od 1 maja 1919 r. w charakterze kurierki.

Konopko Antoni (1895 – ?)

Antoni Konopko urodził się około 1881 r. w Gibach. Był rolnikiem. Działał w POW w randze szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r.

Kościuch Wincenty ( (1899 – ?) 

Wincenty Kościuch urodził się 20 stycznia 1899 r. w Berżnikach jako syn Wincentego. W randze szeregowego działał w POW od 1 maja 1919 r. Brał udział w Powstania Sejneńskiego. Był rolnikiem.

Kwaterski Wacław (1891 – ?)

Wacław Kwaterski urodził się w 1891 r. w Wigrańcach jako syn Marcina. Działał w POW jako szeregowy czynny. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim. Następnie służył przez 2,5 roku w Wojsku Polskim już w randze kaprala. Był rolnikiem.

Maciejunas Józef (? – ?)

Józef Maciejunas służył przez trzy lata w wojsku carskim. Od 1 maja 1918 r. działał w POW, walczył w  Powstaniu Sejneńskim 1919 r. w stopniu szeregowego.

Poszwo Stanisław (? – ?)

Stanisław Poszwo urodził się we wsi Zelwa. Był rolnikiem. W POW działał od 1 maja 1919 r. w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r., walczył następnie w szeregach Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919 – 1920.

Przeorski Marcin (? – ?)

Marcin Przeorski służył przez trzy lata w wojsku carskim. Od 1 czerwca 1919 r. jako kurier działał w POW. Walczył w  Powstaniu Sejneńskim 1919 r.  Był rolnikiem.

Szmyt Stanisław (? – ?)

Stanisław Szmyt urodził się we wsi Zelwa. Był rolnikiem. W POW działał od 1 maja 1919 r. w stopniu szeregowego. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r., walczył następnie w szeregach Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919 – 1920. 

Sztuczko Zygmunt  (? – ?)

Zygmunt Sztuczko urodził się w Berżnikach jako syn Jana. Działał w POW od 1 grudnia 1918 r., był zastępcą lokalnego komendanta. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. i wykazał się walecznością. Pracował później jako urzędnik izby skarbowej.

Szymulewicz Józef (1896 – ?)

Józef Szymulewicz urodził się około 1896 r. w Gibach. Działał w POW i brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r.

Żurkiewicz Józef (? – ?)

Józef Żurkiewicz wrandze szeregowego działał w POW od 1 maja 1919 r. i brał udział w Powstaniu Sejneńskim. Był rolnikiem.

Na koniec gorący apel: prosimy uprzejmie rodziny, krewnych, sąsiadów i znajomych o pomoc w ustaleniu dat urodzin i śmierci oraz miejsc wiecznego spoczynku działających w POW Sejnian, weteranów Powstania Sejneńskiego i/lub wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919 – 1920. Prosimy także o wspomnienia i relacje, dotyczące faktów z ich życia.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnych nagrobkach.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego, strona internetowa straty.pl.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *