Kałwajć, Leon (1847 – 1930)

Kałwajć, Leon (1847 – 1930)

Leon Konstanty Kałwajć urodził się 8 grudnia 1947 r. w Wicztyńcu jako syn Józefa i Julii, o nazwisku panieńskim Rajska. Żona Leona, Stefania urodziła się 21 kwietnia 1847 r. we Włocławku, była córką Teodora Puacz i Anny, z domu Urbańskiej. Małżeństwo Kałwajciów, Leona i Stefanii, miało siedmioro dzieci, między innymi Marię Stefanię, urodzoną w 1876 r., Zofię, po mężu Wyrzykowską, żyjącą w latach 1877-1930, Janinę, po mężu Gulińską, urodzoną w 1884 r. oraz Gabriela. W początkach XX wieku sekretarzem Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i znanym wówczas śpiewakiem (bas) był  Jan Kałwajć. Nie wiemy jednak dokładnie, czy był bratem Marii Stefanii, Zofii, Janiny i Gabriela. Wiemy tylko, że Janina Gulińska była w 1912 r. właścicielką apteki w Zwierzyńcu (woj. lubelskie), a Jan Kałwajć mieszkał w Lublinie.

Leon Konstanty Kałwajć był sejneńskim notariuszem1, sędzią pokoju i wielkim społecznikiem. Należał do grona organizatorów straży ogniowej w Sejnach. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. W sprawozdaniu Towarzystwa za rok 1909 zostali wymienieni (na s. 41) Jan Kałwajć z Lublina i Leon Kałwajć z Sejn jako ci członkowie Towarzystwa, którzy opłacili roczną składkę2. W czasie Powstanie Sejneńskiego 1919 r. Leon Kałwajć miał już 72 lata i prawdopodobnie nie brał czynnego udziału w Powstaniu. Gdy jednak po jego zakończeniu 30 sierpnia powrócił z Suwałk do Sejn na swoje stanowisko rządowy komisarz,  Bolesław  Herbaczewski i 9 września 1919 r. powołał pierwszą Radę Miejską Sejn, to na jej przewodniczącego wybrał właśnie Leona Kałwajcia3. To przekonywujący nas wszystkich dowód, jak wielkim autorytetem musiał cieszyć się on wówczas w Sejnach. A z Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości  (Nr 10, z 15 maja 1925, s. 211)4 dowiadujemy się, że sędzia pokoju w Sejnach, Leon Kałwajć, został przeniesiony w stan spoczynku z dniem 30 kwietnia 1925 r. Zmarł w Sejnach 25 maja 1930 r. (akt zgonu nr 73/1930). Został pochowany w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu, w pobliżu kaplicy Feliksa Suchockiego. W 1934 roku pochowana została tam zmarła także w Sejnach jego żona Stefania (akt zgonu nr 36/1934). Akta zgonu Leona i Stefanii Kałwajciów zostały sporządzone w 1930 r. i 1934 r. na podstawie oświadczeń o ich zgonie zamieszkałej w Sejnach córki Marii Stefanii, która w 1934 r. miała już 58 lat. Jest prawdopodobne, że także ona została pochowana w Sejnach na Starym Cmentarzu, w grobie Rodziny Kałwajciów.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie materiałów, które są  obecnie dostępne  w Internecie oraz na podstawie bardzo ważnych informacji, otrzymanych od Heleny Andrejczyk.


1Akta notarialne zespołu notariusza Leona Kałwajcia z lat 1900-1914 są dostępne w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Informacje na ich temat znajdziemy pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-panstwowe-w-suwalkach/zespoly?p_p_id=ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_delta=30&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_resetCur=false&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_cur=9 

2 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=38489&from=publication

3 http://www.astn.pl/r2003/rada.htm

4 https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/358050/PDF/NDIGCZAS016651_1925_010.pdf

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *