Kałwajć, Leon (1847 – 1940)

Leon Kałwajć urodził się 8 grudnia 1947 r. w Wisztyńcu. Był synem Józefa i Julii, o nazwisku panieńskim Rajska. Żona Stefania urodziła się 21 kwietnia 1847 r. Małżeństwo miało siedmioro dzieci, między innymi Zofię, po mężu Wyrzykowską, żyjącą w latach 1877-1930, Janinę, po mężu Gulińską, urodzoną w 1884 r. oraz Gabriela. W początkach XX wieku sekretarzem Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i znanym wówczas śpiewakiem (bas) był  Jan Kałwajć. Nie wiemy jednak dokładnie, czy był bratem Zofii, Janiny i Gabriela. Wiemy tylko, że Janina Gulińska była w 1912 r. właścicielką apteki w Zwierzyńcu (woj. lubelskie), a Jan Kałwajć mieszkał w Lublinie.

Leon Kałwajć był sejneńskim notariuszem1, sędzią pokoju i wielkim społecznikiem. Należał do grona organizatorów straży ogniowej w Sejnach. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. W sprawozdaniu Towarzystwa za rok 1909 zostali wymienieni (na s. 41) Jan Kałwajć z Lublina i Leon Kałwajć z Sejn jako ci członkowie Towarzystwa, którzy opłacili roczną składkę2. W czasie Powstanie Sejneńskiego 1919 r. Leon Kałwajć miał już 72 lata i prawdopodobnie nie brał czynnego udziału w Powstaniu. Gdy jednak po jego zakończeniu 30 sierpnia powrócił z Suwałk do Sejn na swoje stanowisko rządowy komisarz,  Bolesław  Herbaczewski i 9 września powołał pierwszą Radę Miejską Sejn, to na jej przewodniczącego wybrał właśnie Leona Kałwajcia3. To przekonywujący nas wszystkich dowód, jak wielkim autorytetem musiał cieszyć się on wówczas w Sejnach. A z Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości  (Nr 10, z 15 maja 1925, s. 211)4 dowiadujemy się, że sędzia pokoju w Sejnach, Leon Kałwajć, został przeniesiony w stan spoczynku z dniem 30 kwietnia 1925 r. Zmarł w Sejnach 25 maja 1940 r. Został pochowany w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu, w pobliżu kaplicy Feliksa Suchockiego.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie materiałów, które są  obecnie dostępne  w Internecie.


1Akta notarialne zespołu notariusza Leona Kałwajcia z lat 1900-1914 są dostępne w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Informacje na ich temat znajdziemy pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-panstwowe-w-suwalkach/zespoly?p_p_id=ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_delta=30&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_resetCur=false&_ZespolyWeb_INSTANCE_zEpUTaJhvA5o_cur=9 

2 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=38489&from=publication

3 http://www.astn.pl/r2003/rada.htm

4 https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/358050/PDF/NDIGCZAS016651_1925_010.pdf

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *