Walotka, Stanisław ( – 2 IX 1920), 16puł.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 2 września 1920 r. w Sejnach ułana 16. pułku ułanów*, śp. Stanisława Walotki, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 41894. uł. Walotka Stanisław. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

2., Kazimierz KosiarskiZarys historji wojennej 16-go pułku ułanów. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1929, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Lista poległych: strona 26, nr 43. ułan Walotka Stanisław. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34329/edition/51499/content

Stanisław Walotka został pochowany w Leszczewku: https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/podlaskie/leszczewek 2006-06-15 Fot. Piotr Gapiński

https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/podlaskie/leszczewek

*16. pułk ułanów (16puł.) wchodził w skład 4 Brygady Jazdy. Warto zaznaczyć, że 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *