Ziniewicz, Stanisław (1900 – ?)

Stanisław Ziniewicz urodził się w 1900 r. we wsi Pomorzanka (gmina Giby, ówczesny powiat suwalski). Prawdopodobnie był synem Józefa Ziniewicza (1858–1945), wójta gm. Giby i delegata na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. oraz młodszym bratem Józefa Ziniewicza (1895–1985), który urodził się także we wsi Pomorzanka, w gminie Giby. Z dostępnych w Internecie kopii dokumentów dowiadujemy się tylko, że za działalność niepodległościową w 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległość („Monitor Polski” 131/1933). W jednym z dokumentów zanotowano także, że wyemigrował do Francji. Podano tam nawet jego francuski adres zamieszkania. Nie wiemy natomiast, za co otrzymał Medal Niepodległości. Możemy się tylko domyślać, iż mógł to być udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. lub udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Prosimy rodzinę, krewnych, sąsiadów i znajomych Stanisława Ziniewicza o wszelkie informacje, dotyczące jego działalności niepodległościowej w latach 1919-1920, dalszych losów w Polsce i we Francji oraz dotyczące miejsca jego wiecznego spoczynku.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie materiałów, które są dostępne w Internecie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *