Klimontowiczowie – sybiracy, spokrewnieni z Kasperowiczami

Ewa Klimontowicz O Dziadku, dalekich miejscach i o tym, że zsyłka niejedno ma imię. Wspomnienie o Marianie Klimontowiczu Dziadek oficjalny… Zaczyna się od babci, Teresy Sołłohub, która, jak się okaże, tak znacząco wpłynęła na życie dziadka – i przyczyniła się do jego kontynuacji, powijając dwoje zdrowych dzieci. Gdyby nie babcia,… Czytaj dalej

Kasperowiczowie z Jenorajścia -,,Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej”

Wzmianki o dobrach Jenorajście, o folwarku Jenorajście oraz o rodzinie Kasperowiczów z Jenorajścia zamieszczone zostały w opracowaniu: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963, s. 101, 102, 182, 192, 197, 202, 2321. Dowiadujemy się tam,… Czytaj dalej

Kasperowiczowie z Jenorajścia – dwa wspomnienia

Wspomnienie o rodzinie Kasperowiczów z Jenorajścia napisała w 2003 r. Irena Staniewicz. Zamieszczone zostało w Almanachu Sejneńskim 2. To artykuł:  Irena Staniewicz, Ród Kasperowiczów, Almanach Sejneński 2, Ośrodek ,,Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Sejny 2003, s. 339-351. Miłej lektury! Wspomnienie o Olimpii Kasperowicz napisał w 2004 r. Wojciech Domosławski. Zostało… Czytaj dalej

Domosławscy z Sejn – śp. Grzegorz Domosławski

Rodzina Domosławskich z Sejn – wspomnienia braci, Grzegorza i Wojciecha Domosławskich Wspomnienia o rodzinie Domosławskich z Sejn zamieszczone są w Almanachu Sejneńskim 1, w artykule:  Grzegorz i Wojciech Domosławscy, Wspomnienie o ojcu Wacławie Domosławskim, Almanach Sejneński 1, Fundacja Pogranicze w Sejnach, Sejny 2002, s. 339-351. Miłej lektury! POŻEGNANIE GRZEGORZA DOMOSŁAWSKIEGO… Czytaj dalej

Heybowiczowie z Janiszek -,,Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej”

Wzmianki o dobrach Janiszki, folwarku Janiszki oraz o rodzinie Heybowiczów z Janiszek zamieszczone zostały w opracowaniu: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej,  Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963, s. 58, 122, 126, 127, 171, 173, 177, 192, 197, 202, 204, … Czytaj dalej

Borewiczowie z Klejw-wspomnienia i wiersze Zuli Borewicz

Zofia Justyna Borewicz-Baniewicz jest dla przyjaciół i bliskich znajomych po prostu Zulą Borewicz. Wspomnienia Zuli zostały opublikowane w 2002 r. Zamieszczone są w Almanachu Sejneńskim 1, w artykule: Albumy klejwiańskie. O krainie dzieciństwa i dziejach rodziny. Z Zofią Justyną Borewicz-Baniewicz rozmawiają Teresa i Krzysztof Turowie, Almanach Sejneński 1, Fundacja Pogranicze… Czytaj dalej