Sejnianie – Weterani – odznaczeni

Weterani Powstania Sejneńskiego 1919 r. oraz wojny polsko–bolszewickiej 1920 r.,  mieszkańcy Sejn i okolic, odznaczeni lub nominowani do odznaczenia Medalem Niepodległości, o których niewiele więcej wiemy, pochowani w nieznanym miejscu

Lista odznaczonych i nominowanych do odznaczenia Sejnian-weteranów walk o niepodległość Polski w latach 19191920 utworzona została na podstawie następujących źródeł:

Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN

Odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-i-Medalem-Niepodleglosci.html

Większość wymienionych niżej  weteranów została odznaczona w latach 19311939 Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Wymienieni zostali niżej także ci weterani, których  wniosek o odznaczenie został odrzucony. To nominowani do odznaczenia. Jeśli bowiem nawet wniosek odrzucono lub go nie rozpatrywano (były takie nieliczne przypadki), to przecież zwierzchnicy weteranów, wydający niezbędną do złożenia wniosku opinię, musieli stwierdzić, iż są podstawy do złożenia takiego wniosku.  Wszyscy składający wniosek o odznaczenie musieli w latach 19191920 wykazać się wolą walki o wolność Ojczyzny, męstwem i ofiarnością skoro zostali odznaczeni lub byli mianowani do odznaczenia Krzyżem czy Medalem Niepodległości. Niestety nic więcej nie wiemy o dalszym losie tych weteranów, dlatego wymieniamy całą grupę razem. Przyznanie odznaczenia albo nominowanie do odznaczenia Krzyżem czy Medalem Niepodległości stanowi przekonywujący nas dowód na to, iż w latach 19191920 wszyscy oni walczyli o wolną Ojczyznę i zasługują na naszą pamięć. Ich lista jest następująca:

Gryszkiewicz Zygmunt (1888 – ?)

Zygmunt Gryszkiewicz urodził się 16 stycznia 1888 r. w Klejwach. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został złożony, ale nie został rozpatrzony. Był zatem nominowany do odznaczenia tym Medalem co traktujemy jako potwierdzenie faktu, iż musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r. Jeśli został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, to datą jego śmierci mógłby być rok 1966. Na znalezionym na cmentarzu nagrobku czytamy, że żył 68 lat. Gdyby urodzony w 1888 r. Zygmunt Gryszkiewicz zmarł w 1966 r., to żyłby 78 lat. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w ustaleniu właściwej liczby przeżytych lat. Prosimy o wskazanie właściwego miejsca wiecznego spoczynku Zygmunta Gryszkiewicza.

Jakubowski Bronisław (1895 – ?)

Bronisław Jakubowski urodził się w 1895 r. we wsi Dubowo, gmina Berżniki. Był rolnikiem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. ). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Jakubowski Józef (1896 – ?)

Józef Jakubowski urodził się w 1896 r. w Krasnopolu. Był robotnikiem. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. ). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Kuczyński Czesław (1901 – ?)

Czesław Kuczyński urodził się 13 kwietnia 1901 r. w Świach Górskich, w gminie Wołłowiczowce, jako syn Feliksa i Józefy, z domu Pogorzelskiej. Był handlowcem, posiadał koncesję wódczaną. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 729). W 1933 r. otrzymał także legitymację z numerem 8854‒15/4182.  We wniosku o nadanie Medalu Niepodległości Sejny są podane jako miejsce zamieszkania. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Kuczyński Konstanty (1888 – ?)

Konstanty Kuczyński urodził się w1888 r. w Sejnach. Był rolnikiem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 730).  Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Kuźmicki, Wacław (1901 – ?)

Wacław  Kuźmicki urodził się w 1891 r. w Zelwie, w gminie Giby. Na  jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości widnieje pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości oraz numer dokumentu: 38-11487.  Brak jest informacji o rozpatrzeniu wniosku. Na internetowej liście odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości nie ma Wacława Kuźmickiego. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może pochowany jest na cmentarzu w Karolinie czy w Krasnopolu.

Kuźmicki, Zygmunt (? – ?)

Zygmunt  Kuźmicki mieszkał w Zelwie, w gminie Giby. Na  jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości widnieje pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości oraz numer dokumentu: 38-11488.  Brak jest informacji o rozpatrzeniu wniosku. Na internetowej liście odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości nie ma Zygmunta Kuźmickiego. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może pochowany jest na cmentarzu w Karolinie czy w Krasnopolu.

Luto Ludwik (1896 – ?)

Ludwik Luto urodził się 19 lutego 1896 r. we wsi Krejwińce (gmina Sejny).  Wniosek o nadanie mu Medalu Niepodległości został  odrzucony 21 czerwca 1938 r. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Luto Piotr (1877 – ?)

Piotr Luto urodził się 23 października 1877 r. we wsi Posejnele (gmina Berżniki). Syn Józefa i Łucji. W POW działał pod pseudonimem „Wawiórkiewicz”. Był gajowym. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 807). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach.

Marcinkiewicz, Władysław (? – ?)

Władysław Marcinkiewicz urodził się w Gibach. Był synem Władysława i Teresy. W POW działał pod pseudonimem „Czapla”. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony w 1938 r. Był nominowany do odznaczenia tym Medalem co traktujemy jako potwierdzenie faktu, iż musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Jeżeli został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach, to datą jego śmierci  może być 16 września 1938 r. albo 15 listopada 1977 r. Daty urodzin nie znamy, stąd informacja o długości lat życia nie może nam pomóc w ustaleniu miejsca wiecznego spoczynku Władysława Marcinkiewicza.

Miszkiel Jakub (1866 – ?)

Jakub Miszkiel urodził się w 1866 we wsi Posejnele (gmina Berżniki). W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 964). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach.

Miszkiel Kazimierz (1895 – ?)

Kazimierz Miszkiel urodził się18 marca 1895 r. we wsi Jeziorki Wielkie (gmina Giby). Syn Stanisława i Franciszki Romanowskiej. Działał w POW pod pseudonimem „Wrona”. Był nauczycielem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 965, legitymacja nr 12 269). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu. Na stronie 362 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,,Miszkiel Kazimierz, nauczyciel, zabrany z Gib, zginął w obozie koncentracyjnym”. Wcześniej, na stronie 341, Kazimierz Miszkiel został wymieniony w grupie urzędników i nauczycieli aresztowanych w Sejnach i okolicach Sejn w kwietniu 1940 r., którzy zostali wywiezieni do różnych obozów koncentracyjnych i tam zginęli. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w odpowiedzi na pytanie, w którym obozie i kiedy zginął Kazimierz Miszkiel.

Miszkiel Piotr (1894 – ?)

Piotr Miszkiel urodził się w 1894 r. we wsi Wigrańce (według innego dokumentu 8 kwietnia 1884 r. we wsi Wigrańce, gmina Giby). Był rolnikiem.  W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 517). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Miszkiel Wacław (1892 – ?)

Wacław Miszkiel urodził się 1 lutego 1892 r. we wsi Posejnele (gmina Berżniki). Syn Antoniego i Rozalii Szarejkówny. Działał w POW pod pseudonimem „Maciejek”. Był rolnikiem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 966). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach.

Moroz Antoni (1896 –  ?)

Antoni Moroz urodził się w 1896 r. we wsi Radziuszki, ówczesna gmina Krasnopol. Wniosek o nadanie mu Medalu Niepodległości został  odrzucony 14 września 1936 r. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu.

Moroz Józef (1899 – ?)

Józef Moroz urodził się 30 marca1899 r. w Gibach. Był rolnikiem. Wniosek o nadanie mu Medalu Niepodległości został  odrzucony 26 czerwca 1938 r. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu. Na stronie 362 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,, Moroz Józef z Gib, zamordowany w obozie koncentracyjnym”. Nie wiemy, kiedy i gdzie to się stało. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania.

Myszczyński, Aleksander (1891 – ?)

Aleksander Myszczyński urodził się w 1891 r. we wsi Orzechowo, gmina Giby. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C.). Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu. Pytanie: czy Aleksander i Józef, który także urodził się we wsi Orzechowo, byli spokrewnieni? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Myszczyński, Józef (1854 – ?)

Józef Myszczyński urodził się w 1854 r. we wsi Orzechowo, gmina Giby. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony 22 lutego 1937 r. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu. Pytanie: czy Józef i Aleksander, który także urodził się we wsi Orzechowo, byli spokrewnieni? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Ogórkis Ignacy (1893 – ?)

Ignacy Ogórkis urodził się 12 sierpnia 1893 r. we wsi Sarnetki, w gminie Sejny, syn Adama i Agaty. Był rolnikiem. W 1937 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski” nr 64/1937, Dział B. według alfabetu). Odznaczenie Krzyżem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub weteranem wojny 1920 r., który odznaczył się większym męstwem niż inni weterani, odznaczani Medalem Niepodległości.  Nie wiemy, gdzie został pochowany. Wiemy tylko, że pochowany w Sejnach na Starym Cmentarzu Ignacy Ogórkis urodził się w 1897 roku w Konstantynówce, w gminie Giby. Był synem Ignacego i Elżbiety, z domu Wilkiel. W latach 30. mieszkał w Pomorzu, w gminie Giby. W 1932 roku „Za długotrwałą pracę i walkę o niepodległość w szeregach P.O.W. na Suwalszczyźnie” został odznaczony Medalem Niepodległości. Zmarł w 1972 roku. Pytanie: czy Ignacy Ogórkis ze wsi Sarnetki oraz Ignacy Ogórkis ze wsi Konstantynówka byli spokrewnieni? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pachutko, Wincenty (1891 – ?)

Wincenty Pachutko urodził się w Berżnikach 1 sierpnia 1891 r. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Nominowanie do odznaczenia Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r. Na dokumencie orzekającym o odrzuceniu wniosku widnieje adres wnioskodawcy w stanie New York USA. Można zatem domniemywać, że został tam też pochowany.

Palewicz Antoni (1892 – ?)

Antoni Palewicz  urodził się w 1892 r. we wsi Budwieć (gmina Giby). Był rolnikiem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1091). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu. Na stronie 364 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,,Palewicz Wincenty, zabrany ze wsi Budwieć, zamordowany w więzieniu w Suwałkach”. Palewicz Antoni i Wincenty pochodzili ze wsi Budwieć. Czy byli spokrewnieni? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w odpowiedzi na powyższe pytanie.

Radzewicz, Władysław (1898 – ?)

Władysław Radzewicz urodził się  w 1898 r. w Hołnach Wolmera (gmina Berżniki). Został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. pozycja 1240). ). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach.

Sidorowicz, Ignacy (1895 – ?)

Ignacy Sidorowicz urodził się 2 lutego1895 r. w Sumowie, w gminie Sejny. Na jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości znajduje się tylko pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Brakuje dokumentu świadczącego o podjętej przez Komitet decyzji: przyznania odznaczenia czy też odrzucenia wniosku. Na liście odznaczonych Medalem Niepodległości nie jest wymieniony. Wniosek o odznaczenie mógł pozostać nierozpatrzony z przyczyn, które nie są nam obecnie znane.

Sitko, Antoni (1894 – ?)

Antonii Sitko urodził się w 1894 r. we wsi Pawłówka, gmina Krasnopol. Był rolnikiem. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 715). Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może pochowany jest w Krasnopolu.

Sitko, Edward (1894 – ?)

Edward Sitko urodził się 15 marca 1894 r. we wsi Kalety, gmina Giby. Był rolnikiem.  Na wniosku o przyznanie Medalu Niepodległości widnieje adres: Kaplica Wielka, gmina Wierciliszki, p-ta i powiat Grodno. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może pochowany jest w okolicach Grodna.

Szarejko, Bronisław (1900 – ?)

Bronisław Szarejko urodził się 18 marca 1900 r. w Gibach. Był rolnikiem. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Prosimy o pomoc w sprawie ustalenia daty śmierci i miejsca wiecznego spoczynku Bronisława Szarejko. Być może został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, obok Józefa Ziniewicza (Ojca, delegata na Konferencję w Paryżu).  Pochowany tam Bronisław Szarejko żył w latach 1899‒1969, a Stefania Szarejko w latach 1900‒1944. Być może lata życia tych dwóch osób są po prostu zamienione.

Zdancewicz, Józef (1902 – ?)  

Józef  Zdancewicz urodził się 11 maja 1902 r. we wsi Szypliszki, w gminie Zaboryszki. Syn Stanisława i Rozalii Ogórkis. Był kowalem. W 1936 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może pochowany jest w Puńsku.

Zubowicz, Józef (? – ?)

Józef Zubowicz urodził się  we wsi Świackie, w gminie Berżniki.  W 1937 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 259/1937, Dział C. poz. wg alfabetu, za Ziółkowskim Michałem, przed Zugaj Janem). Jeżeli został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, to datą jego śmierci może być 8.03.1969 r. albo 7.03.1992 r. Jeżeli został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach, to datą jego śmierci może być 20.10.1999 r.  Data urodzin Józefa Zubowicza nie jest nam znana. Stąd po dacie śmierci i latach życia nie możemy dokonać wyboru odpowiedniej mogiły. Nie wykluczone także, że został pochowany w Berżnikach.

Apel: Prosimy Uprzejmie rodziny, krewnych, sąsiadów i znajomych o pomoc w ustaleniu dat urodzin i śmierci oraz miejsc wiecznego spoczynku weteranów Powstania Sejneńskiego i/lub wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., prosimy o wspomnienia i relacje dotyczące faktów z ich życia.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł oraz napisów na nagrobkach mogił z obu sejneńskich cmentarzy.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *