Prośba

Wszystkich chętnych uprzejmie prosimy o nadsyłanie kopi zdjęć z Sejn oraz z najbliższych okolic Sejn wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na ich umieszczenie na stronie powstancy-sejnenscy.pl, w zakładce Stare Sejny, Zdjęcia z Sejneńszczyzny. Kopie zdjęć, przesłane w załącznikach na adres <irka.kasperowicz@gmail.com> ,  byłyby publikowane wraz z nazwiskiem właściciela… Czytaj dalej

Klejwy, 2012

Wojciech Domosławski Spotkanie w Klejwach 18 sierpnia 2012 roku          Impulsem do dzisiejszego zjazdu w Klejwach była inicjatywa Irenki zobaczenia się po latach, które nastąpiło w Warszawie na Boże Narodzenie 2011 roku. Myśl ta zaowocowała spotkaniem dwóch rodzin: Kasperowiczów i Domosławskich. Ale nie można tu nie wspomnieć o Pani Zuli… Czytaj dalej

Kasperowiczowie z Jenorajścia -,,Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej”

Wzmianki o dobrach Jenorajście, o folwarku Jenorajście oraz o rodzinie Kasperowiczów z Jenorajścia zamieszczone zostały w opracowaniu: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963, s. 101, 102, 182, 192, 197, 202, 2321. Dowiadujemy się tam,… Czytaj dalej

Kasperowiczowie z Jenorajścia – dwa wspomnienia

Wspomnienie o rodzinie Kasperowiczów z Jenorajścia napisała w 2003 r. Irena Staniewicz. Zamieszczone zostało w Almanachu Sejneńskim 2. To artykuł:  Irena Staniewicz, Ród Kasperowiczów, Almanach Sejneński 2, Ośrodek ,,Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Sejny 2003, s. 339-351. Miłej lektury! Wspomnienie o Olimpii Kasperowicz napisał w 2004 r. Wojciech Domosławski. Zostało… Czytaj dalej

Domosławscy z Sejn – wspomnienia braci Domosławskich

Rodzina Domosławskich z Sejn – wspomnienia braci, Grzegorza i Wojciecha Domosławskich Wspomnienia o rodzinie Domosławskich z Sejn zamieszczone są w Almanachu Sejneńskim 1, w artykule:  Grzegorz i Wojciech Domosławscy, Wspomnienie o ojcu Wacławie Domosławskim, Almanach Sejneński 1, Fundacja Pogranicze w Sejnach, Sejny 2002, s. 339-351. Miłej lektury!

Heybowiczowie z Janiszek -,,Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej”

Wzmianki o dobrach Janiszki, folwarku Janiszki oraz o rodzinie Heybowiczów z Janiszek zamieszczone zostały w opracowaniu: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej,  Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963, s. 58, 122, 126, 127, 171, 173, 177, 192, 197, 202, 204, … Czytaj dalej

Borewiczowie z Klejw-wspomnienia i wiersze Zuli Borewicz

Zofia Justyna Borewicz-Baniewicz jest dla przyjaciół i bliskich znajomych po prostu Zulą Borewicz. Wspomnienia Zuli zostały opublikowane w 2002 r. Zamieszczone są w Almanachu Sejneńskim 1, w artykule: Albumy klejwiańskie. O krainie dzieciństwa i dziejach rodziny. Z Zofią Justyną Borewicz-Baniewicz rozmawiają Teresa i Krzysztof Turowie, Almanach Sejneński 1, Fundacja Pogranicze… Czytaj dalej