Zawiązanie kapituły Krzyża Powstania Sejneńskiego

Ustosunkowując się do licznych postulatów środowiska Rodzin Powstańców Sejneńskich Ziemi Augustowsko-Sejneńsko-Suwalskiej oraz środowisk obywatelskich związanych z dziedzictwem czynu niepodległościowego o przynależność Południowej Suwalszczyzny do Macierzy w roku 1919 – w setną rocznicę tych pamiętnych historycznych wydarzeń, które zadecydowały o kształcie granic państwa polskiego na tej północno-wschodniej rubieży naszej Ojczyzny – w dniu 10 czerwca… Czytaj dalej

Krzyże powstańcze 1863

Miejsca upamiętniania Powstania Styczniowego 1863 roku  w Sejnach Do niedawna w Sejnach były dwa miejsca upamiętniające Powstanie Styczniowe 1863 r.1): krzyż dębowy z tablicą, ustawiony u zbiegu ulic 1 Maja i Wojska Polskiego, przy dawnym Rynku Końskim, gdzie dokonano publicznej egzekucji trzech Powstańców: Antoniego Jasińskiego (11.04.1964 r.),  Feliksa Kozelskiego (28.02.1964 r.)… Czytaj dalej